THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 10/17/2023 10:19:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói dịch vụ: “Mua Bảo hiểm hoả hoạn và mọi rủi ro đặc biệt bao gồm cháy, nổ bắt buộc;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 17/10/2023 đến trước 09 giờ 00 ngày 23/10/2023 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp thư chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 23/10/2023 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn