THÔNG BÁO kết quả

Cập nhật: 12/20/2021 11:28:00 AM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Materials Nam Phương;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 17.270.000.000 đồng;

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu của Bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của Bên A (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của Bên B.

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn