Thông tin mời thầu

Cập nhật: 7/17/2020 4:39:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM A.1219

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/7/2020 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 11 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn