Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/13/2022 8:10:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Mua vật phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023”;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 13/12/2022 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/12/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 23/12/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Văn phòng – Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân./.

tin cũ hơn