Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/27/2021 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói dịch vụ: Vệ sinh silô xi măng A.1702;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 50 ngày 27/01/2021 đến trước 14 giờ 50 ngày 01/02/2021 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 50 ngày 01/02/2021 (trong giờ hành chính);

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 

 

tin cũ hơn