THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/8/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp thăm quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/6/2020 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 11/6/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 11/6/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn phòng Đảng – Đoàn thể - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn