Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/17/2022 10:59:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp bột lốp phục vụ sản xuất năm 2022”;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 41.301.832.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm linh một triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng).

4. Bảo đảm dự thầu: 420.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi nghìn đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc tiền mặt.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 17/01/2022 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Thời gian nộp thư chào giá: trước 10 giờ 00 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

8. Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn