Thông báo mời thầu

Cập nhật: 10/9/2020 10:16:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói thầu mua sắm dịch vụ: Xử lý an toàn đá treo vách núi bờ mỏ phía Nam  mỏ đá vôi Hồng  Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 09/10/2020 đến 08 giờ 30 phút ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 12/10/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn