THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 8/3/2020 12:00:00 AM

1.                 Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.                 Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ chuyên gia hướng dẫn, giám sát lắp đặt hộp giảm tốc máy nghiền xi măng DC1;

3.                 Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 03/8/2020 đến trước 08 giờ 00 ngày 11/8/2020 (trong giờ hành chính);

4.                 Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 08 giờ 00 ngày 11/8/2020 (trong giờ hành chính);

5.                 Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.                 Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn