THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 12/29/2022 1:56:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất năm 2023” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Hà;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 39.735.410.000 VNĐ.

Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm mười nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc trạm đập theo chỉ định của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty CP Đầu tư và Thương mại 208.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hoa Hồng.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn