Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 2/25/2021 8:28:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại con lăn phục vụ sửa chữa;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 50 phút ngày 25/02/2021 đến trước 14 giờ 50 phút ngày 03/03/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: 14 giờ 50 phút ngày 03/03/2021 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn