Thông báo mời chào giá 95

Cập nhật: 1/14/2022 8:30:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm dịch vụ: Thuê tổ chức sự kiện phục vụ Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (28/01/1997 – 28/01/2022);

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 19/01/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 19/01/2022 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn Phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn