Thông tin đấu thầu

Cập nhật: 6/5/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh trật tự trong Công ty.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/6/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 09/6/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 09/6/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn Phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn