Thông báo kết quả

Cập nhật: 2/5/2021 3:07:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Thiên Cầu;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 1.500.963.750 đồng;

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, bảy trăm năm mươi đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/03/2021 và theo yêu cầu của Bên mua;

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho của Bên mua (Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty CP Bảo trì lò Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Doanh nghiệp Tư nhân Trung Lương.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn