THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/8/2021 3:24:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Gia công chế tạo, lắp đặt đường ống công nghệ phía trước và sau quạt hút cho máy nghiền liệu dây chuyền 1
 
       Kính gửi:     - Công ty CP lilama 10;
- Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh;
- Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS.
 
Căn cứ Quyết định số 1516/BTS-KHCL ngày 08/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Gia công chế tạo, lắp đặt đường ống công nghệ phía trước và sau quạt hút cho máy nghiền liệu dây chuyền 1”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.844.985.264 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn, hai trăm sáu mươi bốn đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 44 ngày, trong đó thời gian gia công chế tạo: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; thời gian lắp đặt: trong vòng 14 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP lilama 10
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn