Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Cập nhật: 3/1/2021 8:30:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 01/03/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 05/03/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 05/03/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn