Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/17/2020 8:40:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa XXM, XCLK, XNL, XBL;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 phút ngày 17/12/2020 đến trước 13 giờ 10 phút ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 phút ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn