Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/13/2022 1:50:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2023;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 16.892.040.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm chín hai triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 13/12/2022 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn