VICEM Bút Sơn Thử nghiệm triển khai đề tài tìm kiếm nhiên liệu mới thay thế

Cập nhật: 9/30/2019 12:00:00 AM

Đứng trước sự suy giảm nguồn than, dầu mỏ và nhất là sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm thay đổi quan niệm của thế giới hiện đại, hình thành nhu cầu về năng lượng tái tạo.

Ngày 27/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 8751/VPCP-CN đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc nghiên cứu áp dụng công nghệ để xử lý rác thải thay thế nhiên liệu trong sản xuất xi măng.

Ảnh văn bản của Văn phòng Chính phủ

Trước đó, ngày 20/9/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản số 2785/UBND-NN&TNMT cho phép Công ty cổ  phần xi măng Vicem Bút Sơn triển khai nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sử dụng bùn và rác thải công nghiệp không nguy hại làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker”.

Ảnh văn bản của UBND tỉnh Hà Nam

Thực hiện định hướng của Chính phủ, tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, với phương châm: “VICEM chung tay cùng đất nước xử lý các vấn đề môi trường”,  “Biến suy nghĩ thành hành động vì một VICEM xanh”, sáng ngày 27/9/2019, Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn đã tiến hành buổi thử nghiệm đầu tiên triển khai đề tài tìm kiếm nhiên liệu mới thay thế.

Việc thử nghiệm thành công mang đến niềm hân hoan, hy vọng và cả sự tự hào trong  lòng mỗi cán bộ công nhân viên Công ty.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

tin cũ hơn